Bewegen met Lonneke

Bewegingsworkshop

In het Odensehuis Groningen vinden regelmatig bewegingsworkshops plaats. Tijdens de workshops stimuleert sportleider Lonneke Jansen alle aanwezigen om onder begeleiding van muziek in beweging te komen. De vrolijke activiteit vindt meestal plaats op dinsdagmiddag en is gericht op coördinatie-oefeningen.

Met plezier bewegen
Uit onderzoek blijkt dat de achteruitgang van de geestelijke en lichamelijke vermogens van mensen met beginnende dementie kunnen worden beperkt door de hersenen in beweging te brengen en te prikkelen.. Het doel van de bewegingsoefeningen is om het hele lichaam te activeren zonder de nadruk op het bewegen te leggen. Door met plezier in beweging te komen hoeven de participanten even nergens aan te denken. De oefeningen voorkomen stijve en vastzittende spieren en kunnen zorgen voor ontspanning en een voldaan gevoel.

Praktijk
De bewegingsworkshop heeft meestal een vaste opbouw en bestaat uit een warming-up, een eenvoudige staande of zittende activiteit en een afsluiting. Bij lichamelijke klachten of beperkingen kan de workshop worden aangepast. Met stevige schoenen voor optimale grip en balans kunnen de participanten volledig aan de workshop deelnemen. Zonder stevige schoenen niet, of slechts zittend. Iedereen kan op zijn of haar eigen manier meedoen. Tijdens de bewegingsworkshop is niks verplicht en staat de plezierige beleving voorop.

Meer informatie
De bewegingsworkshop vindt eens per twee à drie weken plaats op dinsdag van 14:00 tot 15:30 uur. Iedereen is van harte welkom in de woonkamer van het Odensehuis Groningen.

Raadpleeg voor meer informatie de agenda of neem voor meer informatie over de bewegingsworkshops contact op met het Odensehuis Groningen.

Telefoon: 050-230 3252. E-mail: info@odensehuisgroningen.nl

Opbouw van de bewegingsworkshop

De bewegingsworkshop heeft meestal een vaste opbouw en bestaat uit een warming-up, een eenvoudige staande of zittende activiteit en een afsluiting.

Warming-up
Tijdens de warming-up kunnen de participanten even aan de omgeving wennen, warm worden en zich ontspannen. Onder begeleiding van de muziek wordt er gerekt en gestrekt en wordt er eventueel een yoga- of ademhalingsoefening gedaan. Na de warming-up volgt er een eenvoudige staande of zittende activiteit.

Staande activiteit
De staande activiteit wordt vaak samen met de hele groep uitgevoerd. Iedereen doet op zijn of haar eigen manier mee. Vaak wordt de groep in tweetallen verdeeld, krijgt elk duo een opdracht en wordt er tussendoor van samenstelling gewisseld. Deze staande activiteit kan worden vervangen door een zittende activiteit.

Zittende activiteit
De zittende activiteit wordt vaak in een kring uitgevoerd. De ervaring van de participanten en het plezier dat zij aan een makkelijke vorm van bewegen hebben staat in deze activiteit centraal. In een gemoedelijke sfeer is het bewegen zonder het bewustzijn van het sporten belangrijk. Deze zittende activiteit kan worden vervangen door een staande activiteit.

Afsluiting
De afsluiting vindt vaak plaats onder begeleiding van dezelfde muziek als in de warming-up of andere muziek waaraan de participanten veel plezier beleven. Tijdens de afsluiting wordt er gerekt en gestrekt. Soms wordt de activiteit afgesloten met een ontspanningsoefening. De inhoud en lengte van de afsluiting is afhankelijk van de nog aanwezige spanningsboog bij de deelnemers van de workshop.

Lonneke Jansen

Video: Bewegen in het Odensehuis met Saskia en Lonneke – een middag Tai Chi