Dementievriendelijke wijk

Project Dementievriendelijke wijk


Juni 2016

Deel 8: ‘Alles wat aandacht krijgt groeit.’  

Na een aantal zonnige dagen heeft de tuin al heerlijke zoete aardbeien opgeleverd. Omdat we de tuin in ieder geval voor de komende maanden nog kunnen gebruiken hebben we nieuwe plantjes en zaden gekocht voor de tuin. In de afgelopen weken hebben we de courgetteplantjes, de tomatenplantjes en de boontjes al flink zien groeien.
Andere deelprojecten vinden ook hun doorgang. Een afspraak met de andere basisschool in de wijk, de Kleine Wereld, afgelopen maart heeft geleid tot het plannen van een voorlichting les voor de groep 7 en 8. Als school willen ze graag aansluiten bij wijkgerichte projecten en de voorlichting over dementie goed bij deze visie aansluit.
Er is ook opnieuw contact gelegd met de Nieuwe kerk via de nieuwe kerkelijk werker Anne Nijland. Ze is erg enthousiast over het project en het meer bespreekbaar maken van het onderwerp. Er wordt nog gekeken naar de beste manieren om dit te gaan doen.
Naast de Nieuwe kerk is er nu goed contact met de Baptisten kerk ‘de Cirkel’. Fokko Stalman, de voorganger van de Baptisten-gemeente had bij de eerste ontmoetingen duidelijke voorbeelden van vragen waarmee de gemeenteleden lopen. Een aantal weken later hebben we een aantal van deze vragen kunnen verduidelijken tijdens een avond voor de gemeente leden en de het pastorale team.
Drie studentes van de Minor Healthy Aging van de Hanzehogeschool zijn bezig gegaan met een supermarktproject. We hebben nu de stoeptegels van de supermarkt Plus naar het Odensehuis maar de vraag die de studentes zicht stelden was; hoe is het in de winkel voor mensen met dementie? De uitkomsten en de aanbevelingen worden binnenkort gepresenteerd.
Zoals in de vorige column beschreven zijn we met Kunstacademie Minerva in overleg over het project Tussenruimte. We hebben 20 april een bijeenkomst gehad waarbij studenten, professionals uit het werkveld, docenten en de leden van de werkgroep dementie vriendelijke wijk voor uitgenodigd waren. Tijdens deze bijeenkomst is gepraat over een drietal onderwerpen/projecten die aansluiten bij het project ‘Dementie vriendelijke wijk’:

 1. Het eerste onderwerp richt zich op de communicatie waarbij het gaat over het overbrengen van kennis over dementie zodat bewoners (met en zonder dementie) zich minder ongemakkelijk voelen
 2. Ten tweede richt zich op de openbare ruimte en zoekt daarbij naar een antwoord op de vraag hoe mensen zich veiliger kunnen voelen/makkelijker bewegen in de eigen wijk.
 3. Het derde onderwerp is hoe technologie kan bijdragen aan een ontmoeting tussen mensen die wel en mensen die niets te maken hebben met dementie.

Het is de bedoeling dat studenten van Minerva in september in drie groepen aan de gang gaan met een van deze subonderwerpen en daarbij is ook een rol voor de inwoners van de Korrewegwijk. De krant komt er aan en bij dezen een voorproefje!

Voor vragen of meer informatie kunt u mailen naar Anna de Hoog (projectcoördinator)
(nieuw) emailadres: dementievriendelijkewijk@gmail.com


Februari 2016

Deel 7: Dementie vriendelijke ‘tussenruimte’

Na ruim een jaar kunnen we achterom kijken naar het afgelopen jaar en vooruit kijken naar een nieuw jaar met activiteiten binnen het project ‘dementie vriendelijke wijk’.
In de afgelopen blogs hebt u kunnen lezen over de activiteiten tot dan toe. Het laatste deel van het jaar zijn we vooral bezig geweest met het compleet maken van de krant ‘Ode aan de Mens’. In deze krant komen artikelen over gezondheid, dementie en persoonlijke verhalen. Ook hebben verschillende bekende mensen meegewerkt aan de krant bijvoorbeeld Arno v/d Heyden (cabaretier). Het resultaat is binnenkort te vinden in het Odensehuis en op andere plekken in de wijk.
Om ervoor te zorgen dat de kennis over dementie een belangrijk thema wordt bij de verschillende instanties in de wijk, proberen we op de plekken waar we vorig jaar voorlichting hebben gegeven, dit weer te doen. Daarnaast gaan we ook actief op zoek naar nieuwe contacten en instanties om met hen na te denken over activiteiten.
Nieuwe ontwikkelingen zijn er rondom het tuinproject. Afgelopen jaar hebben we en tuin gehad op de locatie van de buurttuin Braakland-Maakland. Op deze locatie wordt eind van dit jaar begonnen met de bouw van appartementen dus moest er nagedacht worden over een doorstart op een andere locatie. Er is dicht bij de vorige tuin een mogelijke nieuwe locatie gevonden en samen met wat andere tuineigenaren wordt nu gewerkt aan een plan voor de nieuwe tuin.

Met Minerva Groningen en het Odensehuis is gewerkt aan een projectplan genaamd Tussenruimte. Het plan moet er voor zorgen dat de dementie vriendelijke wijk zichtbaarder wordt in de wijk. We vragen ons een aantal dingen af: Wanneer gaan buurtbewoners meer voor elkaar zorgen? Wat heeft een dementerende/ mantelzorger nodig om zo lang mogelijk veilig en prettig in een wijk te blijven wonen? Welke instanties spelen een belangrijke rol voor de wijkbewoner?
Op 21 maart aanstaande is er weer een bijeenkomst van de werkgroep DVW en mocht u geïnteresseerd zijn of een bijdrage willen leveren dan kunt u contact opnemen via de mail. 

Anna de Hoog (projectcoördinator)


Oktober 2015

Deel 6: Feest!

De eerste grote activiteit die gepland stond na de zomervakantie was de ‘Week van Dementie’ met als afsluiter het Odensehuisfeest.
De ‘Week van Dementie’ is een landelijke week waarin door  verschillende initiatieven aandacht wordt besteed aan deze ziekte. Ook het programma van het Odensehuis besteedde hier natuurlijk aandacht aan.

We begonnen maandag 21 september met verhalen vertellen. Dinsdag was een drukke dag met ‘s ochtends een presentatie van Hans Hobbelen, lector bij de Hanze Hogeschool, over bewegen en dementie. Hij heeft iedereen laten ervaren hoe het is om in een ouder lichaam te zitten. Dinsdagmiddag kwam Beno Hofman op bezoek om iets te vertellen over de stad Groningen. Samen met de vragen en verhalen van de bezoekers van het Odensehuis werd het een geslaagde middag. De woensdag stond in het teken van muziek. Marijke Harsevoort verzorgde een programma met meezing liedjes van het ‘Amazing Café’. Een gezellige middag met zingen en dansen. Donderdag werd er geschilderd onder de begeleiding van Johanna. De grote bos zonnebloemen die ze had meegenomen, waren de inspiratiebron voor de schilderijen en het resultaat is te bewonderen in het Odensehuis. Vrijdag was het thema ‘ontspannen en verwennen’. Met de klankschalen en de klankmassages van Cilly en de schouder en rugmassages van fysiotherapiestudent Luca. Iedereen kon aan het einde van de middag ontspannen het weekeind in.
Zaterdag 26 september, de dag van het Tuinfeest. Het programma begon om 15:00 met een inleiding van Wycher van den Bremen alias de ‘Geluksprofessor’. Hij maakte de hele middag filmpjes van alle bezoekers die dag. Iedereen kreeg één vraag; “Waar wordt je blij en gelukkig van?”. Vervolgens kregen we een concert van twee conservatorium studenten op cello en viool en zanger Anthony Heidweiller. Alle bezoekers werden uitnodigt om mee te zingen met onder andere ‘O Sole Mio’ en ‘What a wonderfull World’. De eerste workshop van de middag werd gegeven door Johanna van het Tekenatelier. We hebben met zijn allen drie doeken beschilderd. Het resultaat van die workshop is overdag aan de buitenmuur van het Odensehuis te bewonderen. Na een korte pauze begon Lonneke met een workshop bewegen. Na deze inspanning kon iedereen rustig aan tafel gaan zitten voor het eten. Het menu bestond uit pompoensoep, salade en als toetje lekkere arretjescake.

Met de inzet van alle vrijwilligers en alle deelnemers hebben we een hele mooie week neergezet. Allen, heel erg bedankt!
Het project waar we nu volop mee bezig zijn is de krant. De naam van de krant is al langzaamaan bekend aan het worden: ‘Ode aan DE Mens’. De naam is een samenvoeging van Odensehuis en dementie en het resultaat past helemaal in de kernwaarde van het Odensehuis.
Een ander heel mooi doel dat bereikt is, is dat het tegelpad van het Odensehuis naar de Plus supermarkt er is gekomen. De studenten van de Hanzehogeschool hebben zich voor de zomervakantie ingezet om het voor elkaar te krijgen. Het is een tegelpad om een visuele herkenning te maken voor deze vaak gelopen route. Op 6 oktober was het dan eindelijk zover. Op vrijdag 13 november 2015 wordt het pad feestelijk geopend.

Met vriendelijke groeten,
Anna de Hoog
Projectcoördinator ‘Dementie vriendelijke wijk’


Juli 2015

Deel 5: Zomerstop?

Het is alweer een half jaar geleden dat het project ‘Dementie vriendelijke wijk’ van start ging. Een goed moment om even te evalueren. Wij, Cilly, Marjolein en ondergetekende Anna hebben gezamenlijk teruggekeken op het eerste half jaar: voorlichting bij Lefier en op ‘t Karrepad, kennismakende gesprekken, activiteiten georganiseerd, de opstart en het onderhouden van de tuin en zo kunnen we nog wel even doorgaan.
Helaas is Cilly, mijn mede-projectcoördinator, per 1 juli 2015 gestopt. Ik wil haar via deze weg heel erg bedanken voor haar inzet het afgelopen half jaar! Met haar enthousiasme en creativiteit zijn onder andere de activiteiten met de school een groot succes.
Het is nu aan het bestuur van het Odensehuis om een geschikte vervang(st)er voor haar te zoeken, die we hopelijk in september dit jaar aan jullie kunnen voorstellen.
De activiteiten van juni begon met een voorlichting over dementie voor de groepen 7 en 8 van ‘t Karrepad. Heleen (psycholoog) heeft de voorbereidingen op haar genomen en vervolgens de les over geheugenverlies en dementie gegeven. De reacties waren heel goed en veel kinderen herkenden iemand in het verhaal dat Heleen vertelde.
De kinderen van de onderbouw van het Karrepad hebben twee van de terracotta potten die in een eerdere activiteit geverfd zijn, opgehaald en staan nu bij de school. De andere twee zijn te bewonderen op het terras van het Odensehuis.
Op 29 juni gingen we voor een rondleiding naar de Nieuwe Kerk. We hebben veel interessante feitjes gehoord over deze uit de 17e eeuw stammende kerk, ook de details van de houtsnijwerken maakten veel indruk.
Verder is er een verkennend gesprek geweest met Jan Waanders van het Pand, een christelijk wijkcentrum van de Martini gemeente waar verschillende wekelijkste activiteiten plaatsvinden. Er is interesse voor het organiseren van activiteiten en na de zomer gaan we hier verder naar kijken.
De eerste bijeenkomst voor de werkgroep Tuinfeest (26 september 2015) heeft ook plaatsgevonden. De opkomst was laag, maar aan het enthousiasme heeft het niet gelegen. Een aantal mensen hebben al aangegeven te willen helpen met de voorbereidingen: top! Er is nog genoeg te doen voor het Tuinfeest en alle hulp is welkom!
Het andere project dat in de zomer onze aandacht vraagt is de Krant. Een aantal schrijvers hebben al opdracht gekregen voor een artikel en de kinderen van het Karrepad zorgen mogelijk voor mooie tekeningen.
Dus is er sprake van een ‘zomerstop’? Nee, zeker niet!

Groetjes, Cilly Limberger en Anna de Hoog
Projectcoördinatoren ‘Dementie vriendelijke wijk’


Mei 2015

Deel 4: Vroeg geleerd is …..

Niet alleen de volwassenen maar ook (jonge)kinderen maken iets mee van dementie. Om tevens aandacht te besteden aan deze doelgroep hebben we samen met de basisschool Karrepad activiteiten georganiseerd. De kinderen van groep 7 en groep 8 kregen voorlichting. Een van onze vrijwilligers, Heleen, heeft deze voorbereid en uitgevoerd. De kinderen kregen uitleg over de hersenen en wat er kan misgaan als iemand dementie krijgt. Het bleek dat veel kinderen iemand kennen, bijvoorbeeld een opa of een oma die vergeetachtig wordt.
Op 26 mei heeft een ontmoetingsactiviteit plaatsgevonden in het Odensehuis met 12 kinderen van de onderbouw. Tijdens deze activiteit werden in samenwerking met de participanten terracotta potten geverfd. Een drukke maar zeer geslaagde middag. De potten worden in een komende activiteit gevuld met aarde en plantjes om vervolgens een mooi plekje te krijgen bij de school en in het Odensehuis.
Nieuwe plannen, voor na de zomervakantie, worden gemaakt.
Begin mei hebben we bezoek gehad van een aantal mensen uit de wijk-bezoekgroep van de Nieuwe Kerk. We konden veel vragen beantwoorden en uit het positieve gesprek kwam naar voren dat we de hoop hebben door een samenwerking meer mensen in de wijk te bereiken.
De komende maanden zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor het Tuinfeest. Die zal op 26 september worden gehouden. Zet alvast in uw agenda!
Daarnaast wordt er aan de krant gewerkt. Na de zomer zal de eerste versie gedrukt worden.

Met vriendelijke groeten,
de projectcoördinatoren Anna de Hoog & Cilly Limberger


April 2015

Deel 3: Spitten, voorkweken en planten in de volle grond.

April, het weer wordt beter, mensen gaan naar buiten en de resultaten van het project wordt steeds meer zichtbaar. Er zijn verschillende ontwikkelingen binnen de deelprojecten, de hoogtepunten van afgelopen maand zullen beschreven worden. Voor meer informatie over de deelprojecten kan gemaild worden of even bellen met Cilly of Anna. Of kom langs in het Odensehuis.
Zaterdag 21 maart zijn we met buurtbewoners gestart met de Tuin. Sinds begin deze maand is er gespit, gezaaid, geschoffeld. Jaap die we kennen van de activiteit in Wehe den Hoorn en Dusica, buurtbewoner/vrijwilliger, hebben zich beschikbaar gesteld om mee te werken aan de tuin. Elke donderdag staat ‘werken in de tuin’ op het programma waar alle bezoekers van het Odensehuis aan mee kunnen doen. Een ieder die het leuk vind om hieraan deel te nemen kan zich aansluiten.
Met de Nieuwe kerk zijn, in het kader van het voorlichtingsproject voor de kerken in de wijk, verkennende gesprekken geweest met de pastoraal werker, ouderling en bezoekwerkers. De reacties zijn tot nu toe erg positief. Binnenkort hopen we afspraken te maken voor concrete activiteiten.
Eind mei komt een groepje kinderen uit de onderbouw van de basisschool ‘t Karrepad naar het Odensehuis om samen terracottapotten te verven. Later zullen deze potten, gevuld met planten, een plekje bij de school en het Odensehuis krijgen.
Oktober dit jaar wordt er een Odense-buurtkrantje uitgegeven en om dit project mede te gaan dragen hebben we Desy bereid gevonden. Desy, afstuderend in Communicatie, werd erg enthousiast van het concept en wilde graag helpen. Op dit moment zijn we aan het brainstormen, ontwerpen en worden verschillende mensen die een bijdrage kunnen leveren aan de krant benaderd. Ieder die ideeën of tips heeft voor de krant, laat het ons weten.
Eind april heeft een voorlichtingsbijeenkomst plaatsgevonden bij de woningbouwcorporatie Lefier in samenwerking met Wycher van den Bremen. Tijdens deze bijeenkomst is de nadruk gelegd op de signaalfunctie van de mensen die achter de voordeur komen. Het was mooi om te zien hoe het gesprek tussen de verschillende aanwezige disciplines over het onderwerp zich vormde. Hiermee is het belang van het project ook voor ons als projectleiding weer onderstreept.

Met vriendelijke groet,
de projectcoördinatoren Anna de Hoog & Cilly Limberger


Maart 2015

Deel 2: een aantal deelprojecten zijn opgestart

We zijn nu twee maanden bezig en we hebben de meeste mensen gesproken die bij het project betrokken willen zijn. We zijn uitgekomen op zeven deelprojecten waar we de komende twee jaar mee aan de slag kunnen.

 1. Prins Claus Conservatorium Groningen.
  Een project waarbij muziek, de deelnemers van het Odensehuis en de wijk een rol krijgen. Op welke manier dit vormgegeven gaat worden wordt de komende maanden onderzocht.
 2. De Tuin.
  Op het stukje tuin van het Odensehuis aan de Molukkenstraat/ Medanstraat worden ‘vergeten’ groenten geplant en na de zomer gaan we deze tijdens een groot tuinfeest met elkaar en de buurt opeten.
 3. Schoolproject.
  Samen met kinderen van de onderbouw van basisschool ’t Karrepad gaan we creatieve ontmoetingsactiviteiten organiseren. In de bovenbouw gaan we voorlichting geven en mogelijk nog andere activiteiten organiseren.
 4. Kerken.
  Voorlichting geven over beginnende dementie en het Odensehuis aan gemeenteleden van kerken in de wijk.
 5. PR en Communicatie.
  Door middel van posters, folders en activiteiten in de wijk bekendheid geven aan dementie en het Odensehuis.
 6. Krant.
  Een Odense-krant over geheugenverlies en dementie. Een studente Communicatie van de RUG gaat ons hierbij helpen.
 7. Hanze Hogeschool Groningen.
  Met een aantal minor studenten gaan we een project opzetten die aansluit bij de vraag vanuit het project.

De krant, de tuin, het schoolproject, de PR en Communicatie zijn de deelprojecten waar we in de komende tijd onze aandacht het meest op richten. We hopen dat we in oktober de eerste versie van de Odense- krant kunnen uitgeven. Voor de tuin hebben we een buurtbijeenkomst gehad waarbijenthousiaste mensen hun hulp hebben aangeboden bij het onderhoud en mogelijke andere werkzaamheden. Was u niet bij de bijeenkomst aanwezig maar wilt u wel uw hulp aanbieden/ samen mooie activiteiten ontwikkelen? Kom dan vrijblijvend langs of neem contact op met een van de coördinatoren van het project. Op het Karrepad zijn al een aantal ontmoetingen geweest met de coördinatoren van de onderbouw en bovenbouw en we gaan activiteiten plannen voor de zomervakantie. Op het gebied van PR en Communicatie zijn we onder andere bezig met het inventariseren van de behoefte aan voorlichting van winkels, woningbouwverenigingen en individuen in de wijk. De komende weken hopen we daar meer duidelijkheid over te krijgen. 

Anna de Hoog & Cilly Limberger


Januari 2015

Deel 1: We zijn van start!

Het is zo ver, het project ‘de dementievriendelijke wijk’ is van start. Het winnen van de Wijk-stemdag 2014 betekent dat we met steun van de Gemeente Groningen de komende twee jaar kunnen werken aan een dementie vriendelijkere Korreweg wijk.
Het doel is de verschillende instanties/organisaties en mensen in de wijk te vertellen over het Odensehuis en over geheugenverlies en dementie. We gaan dit niet alleen doen door voorlichting te geven, maar ook door middel van activiteiten in de wijk. In het totaal zijn er acht verschillende projecten waar de komende twee jaar aan gewerkt gaat worden.
Om deze deelprojecten succesvol uit te voeren is inzet nodig. Eind 2014 hebben er een aantal bijeenkomsten plaatsgevonden waar alle mogelijke betrokkenen voor uitgenodigd waren.
Januari staat in het teken van kennismaking met alle (potentiële) mensen die een rol gaan vervullen in een of meerdere deelprojecten. Daarnaast zijn we begonnen met een plan voor elk deelproject die een leidraad moet gaan vormen voor in ieder geval dit jaar.
In een volgende update kunnen we meer vertellen over de inhoud van de deelprojecten en zullen dan tevens komende activiteiten aankondigen.

De project-medewerkers,
Anna de Hoog & Cilly Limberger