Gedachtenkamer

De Gedachtenkamer in het Odensehuis wordt financieel ondersteund door het RCOAK en is een ontmoetingsplek voor mensen met dementie, waar ruimte is voor de gedachten en gevoelens die dementie met zich meebrengen.
Tijdens deze bijeenkomsten wordt u uitgenodigd om te vertellen wat u bezighoudt en hoe u zich voelt. Ook maakt u eenvoudige creatieve opdrachten. Daar heeft u geen ervaring of talent voor nodig.
De onderwerpen waar we ervaringen over uitwisselen zijn divers en komen voort uit wat er bij u leeft. We praten bijvoorbeeld over afhankelijkheid en zelfstandigheid, over het verleden en de toekomst en over gevoelens van boosheid en verdriet. Daarna gaan we aan de slag met diverse materialen. Hieronder een indruk van de ‘Gedachtenkamer in corona-tijd’.

Al pratende en werkende maakt u kennis met andere mensen met dementie. U wisselt ervaringen uit, u kunt herkenning ervaren, u kunt elkaar steunen. Er is ruimte voor uw persoonlijke verhaal, er is ruimte voor het gezamenlijke verhaal.
De bijeenkomsten zijn gratis en vinden tweewekelijks plaats op woensdagochtend van 10.30 tot 12.00 uur.
U bent welkom vanaf 10.00 uur. Het is niet nodig om zich van te voren aan te melden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Odensehuis Groningen. We zijn bereikbaar op werkdagen van 10.00 tot 16.00 uur.
Telefoonnummer: 050-230 32 52 of 06-45 37 39 32
E-mail: info@odensehuisgroningen.nl

 

Begeleiders in de gedachtenkamer zijn: Johanna Hemstra, Dina Kluin en Joke Stadhouder