Groninger museum

Samenwerkingsverband met het Groninger Museum

Ook in 2019 wordt het samenwerkingsverband met het Groninger Museum voortgezet.
Dankzij een sponsor kunnen we elke maand, telkens op een maandag in het Groninger museum terecht. Alleen wij van het Odensehuis zijn dan aanwezig in het museum, dus mensen met dementie en hun verwanten plus enkele vrijwilligers.
We krijgen een rondleiding en we gaan nog even het atelier in, dit onder deskundige begeleiding.
Tijd: 14.00 uur-16.00 uur. De groep kan maximaal bestaan uit 12 personen. Een ieder kan vertrekken vanaf de Molukkenstraat. Dan gaan we een half uur van tevoren met de bus, maar men kan ook zelfstandig reizen.

Graag van tevoren een opgave doen, zodat bekend is wie en hoeveel er komen:
dit kan per mail via info@odensehuisgroningen.nl of telefonisch via 06 182 55 932

Met het Odensehuis naar het Groninger Museum
In december 2016 en februari 2017 nam het Odensehuis een groep participanten mee naar het Groninger Museum. Dankzij een samenwerking met het museum kan het Odensehuis steeds bezoeken aan het museum organiseren. Gezamenlijk kunst bekijken kan een hele inspirerende ervaring zijn. Alle zelfstandig wonende mensen met beginnende dementie in de stad Groningen zijn dan ook van harte uitgenodigd om een keer met het Odensehuis mee te gaan naar het Groninger Museum.

Kunst en educatie
Voor mensen met beginnende dementie en hun naasten is het belangrijk dat de hersenen gestimuleerd worden en blijven. Genieten van kunst en educatie kunnen dan ook een goede manier zijn om de aandacht af te leiden van de dagelijkse beslommeringen en de problemen met het geheugen. Tijdens een bezoek aan het museum kunnen de participanten ongeveer een uur genieten van de tentoonstelling.

Handen uit de mouwen
Eerder werden er onder andere werken van kunstenaarscollectief ‘De Ploeg’ bekeken. Na het bekijken van de kunst in december vorig jaar werd er met elkaar over gediscussieerd. Ook staken de participanten vervolgens zelf de handen uit de mouwen tijdens een workshop schilderen in het museum.Het enthousiasme bij de participanten over de bezoeken was voor het Odensehuis aanleiding om met het Groninger Museum in gesprek te gaan.

Meer informatie
Wie interesse heeft om een keer met het Odensehuis mee te gaan naar het Groninger Museum kan de agenda op de website van het Odensehuis in de gaten houden.
Of neem voor meer informatie contact op met Marjolein Hoolsema, coördinator van het Odensehuis Groningen.
Telefoon: 050-2303252 of mail: info@odensehuisgroningen.nl