Info

Informatiepagina voor participanten

Het Odensehuis Groningen is bedoeld voor mensen met dementie en hun naasten: in verband met corona kunnen alleen mensen op afspraak naar binnen – onder voorwaarde dat ze gezond zijn en geen klachten hebben. Het Odensehuis Groningen is op werkdagen geopend van 10:00 uur tot 15:00 uur en ’s weekends gesloten. Er is een groot aanbod en diversiteit van activiteiten, onder begeleiding van een vrijwilliger van het Odensehuis en/of externe activiteitenverzorger.

Adresgegevens:

Odensehuis Groningen
Molukkenstraat 200
9715 NZ Groningen
T: 050 – 230 3252 of 06 – 4537 3932
E: info@odensehuisgroningen.nl

Komt u met het openbaar vervoer? Neem dan buslijn 10: station Groningen Noord – Hoornsemeer vv.
Deze doet o.a het station Groningen CS en de Grote Markt aan en u stapt uit bij de halte Curacaostraat of Poortstraat.

Verschillende organisaties kunnen verwijzen naar het Odensehuis Groningen. Bijvoorbeeld huisartsen in de omgeving van Groningen, verzekeraars, het netwerk dementie, de GGZ, MjD, behandelaars in het UMCG en het Martini ziekenuis en Team 290. Voor deelname aan het Odensehuis is een verwijzing niet noodzakelijk. Maar wanneer verwijzende instanties vermoeden dat er sprake is van de ziekte van Alzheimer kan het nuttig zijn om de patiënt te wijzen op het bestaan van het Odensehuis. Vraag uw arts om informatie over het Odensehuis Groningen.

Zie ook:

Humanitas
GroningenPlus
Alzheimer Nederland
Seniorenkrant

 

“Het Odensehuis geeft me een stukje vertrouwen” (Klaas Heerema)

“Je bepaalt zelf wat je wel en niet onderneemt. Die eigen regie spreekt me erg aan” (Emmy)

“Als ik min zinnen wil verzetten loop ik even binnen voor een kop koffie. Zo’n pauze verlicht de dag” (Greet)

“In het Odensehuis kan ik ervaringen uitwisselen. Hierdoor krijg ik inzicht in mijn situatie” (Marjan)


Er is een brochure beschikbaar en deze is hieronder te bekijken en te downloaden.

 

het Odensehuis aan de Molukkenstraat
het Odensehuis op de locatie Gorechtkade

 

de binnenkant van deze locatie


Warmte.

Het was goed zo. Machtige krachtige man. Zo maar een paar kreten die ik op de herdenkingsmuur van het Hospice in Groningen las. Een mogelijkheid voor nabestaanden om een woord tot hun overleden vader, moeder, opa, oma, zoon of dochter te wenden of hen te herdenken.
Deze week was ik op werkbezoek bij het Hospice Groningen om te kijken hoe de uitbreiding is vormgeven. De provincie heeft daar een kleine financiële bijdrage aan geleverd. In de prachtige familiekamer werd ik ontvangen. Een plek waar een grotere groep mensen bij elkaar kunnen komen. Wordt ook veel gebruikt door de 120 vrijwilligers die dag en nacht voor de gasten van het Hospice klaar staan.
Wat mij raakte was het feit dat het Hospice heel duidelijk kiest voor haar gasten. Alles mag, alles kan. Het leven zoals je gewend was kan zo veel mogelijk doorgaan. De gast bepaalt. Alles wordt in het werk gesteld om de mensen en hun familie zo goed mogelijk te ondersteunen bij het afscheid nemen van het leven. Ieder kan daar invulling aan geven zoals hij of zij dat zelf wil.
Nog zo’n plek in de stad Groningen waar erg gehecht wordt aan de wensen van de mensen zelf is het Odensehuis. In een grote woonkamer aan de Molukkenstraat waar beginnende dementerende en hun partners/naasten in en uit kunnen lopen wanneer ze maar willen. Ze kunnen in de gedachtenkamer met elkaar praten over van alles; wat is het om dement te worden? Waar loop je tegen aan? Wat doet het met je partner? Maar ook luchtiger onderwerpen komen aan de orde. Er worden vier dagen in de week activiteiten aangeboden, van koken tot muziek. Niets hoeft, alles mag. Je hoeft niet mee te doen, het mag. Je mag iedere dag komen. Je mag ook maar één keer komen. De gast bepaalt. Een burgerinitiatief in een wijk met een provinciale uitstraling.
En wat mij nou zo aanspreekt in beide initiatieven is dat ze vooral kijken naar waar de mensen, de gebruikers, behoefte aan hebben. Dat ze weg blijven bij regeltjes die bepalen wat mensen moeten doen of wel of niet mogen eten of drinken. Beide initiatieven werken grotendeels met vrijwilligers, nemen veel over van de reguliere zorg. En bieden een belangrijke nieuwe schakel in het in een prettige omgeving leren accepteren van hun ziekte of de naderende dood. Waardevolle plekken die vooral van fondsen, donaties en of giften afhankelijk zijn.
Wat ze vooral bieden is warmte en geborgenheid voor een groep mensen en hun naasten die zich in een kwetsbare fase van het leven bevinden.
Ik ben er trots op dat wij daar als provincie een bescheiden bijdrage aan hebben kunnen leveren. Maar ik ben vooral trots op al die vrijwilligers die het dagelijkse werk doen en daarmee deze geweldige initiatieven mogelijk maken.


Marianne BesselinkWarme klik met het Odensehuis
Henk (82) heeft de ziekte van Alzheimer. Hij functioneert redelijk, maar het opnemen en onthouden van informatie is lastig. Via het Martiniziekenhuis en Team 290 kwamen Henk en Dina (68) in aanraking met het Odensehuis. In september 2013 brachten ze hun eerste bezoek. Het klikte meteen. Dina: “We werden heel warm ontvangen en het voelde gelijk goed aan.”

De ziekte van Alzheimer
Vorig jaar is er geconstateerd dat Henk de ziekte van Alzheimer heeft. In april kwam Team 290 bij Henk en Dina thuis. Ze voerden met een ouderenarts allerlei gesprekken over hoe het thuis ging. Tijdens een van de gesprekken kwam het Odensehuis ter sprake. Dina: “Ze zeiden: dat is misschien wel wat voor jullie. Ga eens kijken. Ons eerste bezoek voelde gelijk goed aan, heel warm.”

Twee keer per week naar het Odensehuis
Hoe vaak Henk en Dina in het Odensehuis komen varieert. Henk: “Ik wil niet in mijn eentje gaan, dus Dina gaat mee.” In ieder geval komen ze op de woensdag. En vrijdags gaan ze vaak ook. Dina: “Het is gezellig met elkaar samen te zijn en ook de activiteiten zijn leuk. We doen mee aan bewegen, werken met de ipads en gaan naar de gedachtenkamer.”

Wandelen en fietsen voor een goed welzijn
In de wekelijkse gedachtenkamer ben je samen en wissel je met elkaar van gedachten. Dina: “Vandaag hadden we het over wat rust en onrust met je kan doen. Als je onrustig bent, waar word je dan weer rustig van?” Volgens Henk verschilt dat iedere keer weer. “In de gedachtenkamer kun je niets verkeerds zeggen, we zijn allemaal gelijk. Je kunt elkaar ook tips geven als je ergens mee zit.” Henk vindt daarom veel steun in de gedachtenkamer. Henk: “Ik luister naar de anderen, maar de anderen luisteren ook naar mij. Vanmorgen ging het over buiten zijn. Wandelen en fietsen doet ons heel goed. Dat kwam eigenlijk bij iedereen wel naar boven.”

De toekomst
Naar de toekomst kijken is niet makkelijk met de ziekte van Alzheimer. Maar Henk en Dina proberen zo positief mogelijk te blijven en er het beste van te maken. Dina: “Dat is het mooie van het Odensehuis. Het is niet alleen voor de zieke, maar ook voor de partner. Voor de partner is het ook niet makkelijk. Het kost bijvoorbeeld heel veel energie om steeds maar weer dingen uit te moeten leggen. Als we hier geweest zijn dan praten we er thuis samen over. Dat het bijvoorbeeld weer gezellig was om samen te lunchen. Je hebt iets om naar uit te kijken en daarna kun je het er samen over hebben.”