Vrienden

De stichting Vrienden van het Odensehuis Groningen

In Nederland zijn de afgelopen jaren vele Odensehuizen opgericht. Elk Odensehuis is een initiatief van burgers voor burgers. Een ervan staat in de stad Groningen.

Het Odensehuis Groningen is een huiskamer en inloophuis waar mensen met lichte dementie en hun naasten elkaar kunnen ontmoeten en wat afleiding hebben. Er worden elke weekdag tussen 10 en 16 uur (in coronatijd sluit het Odensehuis om 15 uur) diverse activiteiten georganiseerd. Het Odensehuis is géén zorginstelling: indicaties en zorgdossiers zijn er niet. Een regelmatig bezoek kan bijdragen aan de zelfredzaamheid van mensen met dementie. Mogelijk kan daardoor een opname in een verpleegtehuis worden uitgesteld, maar dat kan zeker niet in alle gevallen worden voorkomen.

Naast een betaalde coördinator werken er vrijwilligers en stagiaires. De coördinator zorgt voor een passend programma van activiteiten voor de bezoekers, voor geschikte vrijwilligers, adequate stagebegeleiding en een goed ondersteunend netwerk.
Verschillende organisaties verwijzen naar het Odensehuis Groningen: huisartsen, Team 290, verzekeraars, de GGZ, MJD, behandelaars in het UMCG en Martiniziekenhuis en het netwerk Dementie.

Het Odensehuis Groningen wordt gefinancierd uit subsidie, vrije bijdragen van mensen die gebruik maken van de diensten en persoonsgebonden budgetten voor bijvoorbeeld dagbesteding. De Stichting Vrienden Odensehuis Groningen is in 2016 speciaal opgericht om fondsen te werven ter ondersteuning. Dat doet de stichting door vrienden te werven. Ingevolge de Statuten van de Stichting komen de verkregen fondsen zuiver en alleen ten goede aan het Odensehuis in de stad Groningen.

De Stichting Vrienden Odensehuis Groningen organiseert evenementen en campagnes om gelden in te zamelen. Zo zijn er lezingen voor geïnteresseerde organisaties en werd er bijvoorbeeld een huisconcert georganiseerd waarbij de coördinator de toehoorders informatie verstrekte over het Odensehuis en haar bezoekers. Alles met het doel meer bekendheid en vrienden te krijgen.
De vrienden blijven op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen via de digitale nieuwsbrief.

Eens per jaar is er een bijeenkomst voor nieuwe vrienden. Zij krijgen een kijkje achter de schermen. Daarnaast worden zij uitgenodigd op het Odensehuis om aan te schuiven bij een activiteit of de lunch, als kennismakingsbezoek. Dankzij de vele contacten die het Odensehuis inmiddels heeft, is het huis smaakvol ingericht en is er een ‘Gedachtenkamer’ gerealiseerd.

De Stichting Vrienden Odensehuis Groningen is een zelfstandig rechtsorgaan met een eigen status en eigen verantwoording. De stichting heeft eigen statuten, een eigen bankrekening en een eigen financiële administratie. Periodiek wordt er verslag gedaan van de uitgeoefende activiteiten en wordt er financiële verantwoording afgelegd. Duidelijk mag zijn dat de bestuursleden geen beloningen genieten voor hun werkzaamheden. De stichting voldoet aan de ANBI-status.

De Stichting Vrienden Odensehuis Groningen heeft een onafhankelijk bestuur. Het bestuur verricht haar werkzaamheden onbezoldigd en bestaat sinds 27 december 2019 uit de volgende personen:
Monique Spaltman – voorzitter, Jan Schlaman – penningmeester, Karin Volten – secretaris.

U kunt zich opgeven als vriend. De jaarlijkse bijdrage bedraagt 25 – 50 – 100 euro.
Uw bijdrage kunt u zelf overmaken of kan automatisch worden afgeschreven als u daar toestemming voor geeft.

Het rekeningnummer is NL84 RABO 0349 8361 24
o.v.v. Stichting Vrienden van Odensehuis Groningen

Contactgegevens:

Stichting Vrienden van Odensehuis Groningen
KvK nummer: 67269729
RSIN: 856905641
Molukkenstraat 200
9715 NZ Groningen
tel: 050 230 3252

info@odensehuisgroningen.nl

Voor meer informatie: zie hieronder het beleidsplan, het jaarverslag en de jaarrekening