Espria rapport

Het onderzoeksrapport van de stichting Espria is gepubliceerd – juni 2017.

De stichting Espria is een zorg-conglomeraat, die bestaat uit de volgende organisaties:
De Trans, Evean, GGZ Drenthe, Icare, Zorggroep Meander, Zorgcentrale Noord

De Raad van Bestuur van Espria heeft opdracht gegeven voor een onderzoek onder mensen met dementie die een dagactiviteiten-centrum bezoeken. Dit om inzicht te krijgen in de verschillen tussen mensen die een Odensehuis bezoeken en mensen die vanuit een verpleegtehuis een dagbesteding bezoeken, in de hoop zorg nog beter te kunnen afstemmen op de behoefte van degenen die zorg nodig hebben.

De conclusie van dit onderzoek kort samengevat: 

De Odensehuizen hebben de volgende voordelen: 

  • er is keuzevrijheid: men is vrij om wel of niet te komen en men is vrij om te kiezen aan welke activiteiten men wil deelnemen
  • participanten hebben evenveel rechten en plichten als mensen zonder dementie-problemen

Op basis hiervan stellen de onderzoekers dat het belangrijk is dat de Odensehuizen gebaseerd blijven op burger-initiatieven en wegblijven van de reguliere zorg, want dan vallen de bovengenoemde voordelen weg, omdat in de reguliere zorg strenge en formele regels gelden waar dan aan zal moeten worden voldaan.

Het verslag van het complete rapport is hieronder te downloaden (PDF-bestand)