Skip to content

Over ons

We zijn een initiatief ‘van burgers voor burgers’ en we bieden een omgeving waar iedereen zijn eigen ervaring inbrengt en kan delen met anderen.

Visie

Leren van elkaar en het verkennen van mogelijkheden met behoud van eigen regie, zijn belangrijke kernwaarden. Wederkerigheid is een belangrijk element van het Odensehuis. De mensen met geheugenverlies of dementie dragen bij aan de zorg voor elkaar, met hulp van de vrijwilligers die zij op hún beurt ook weer steun bieden.
Iedereen is even waardevol, iedereen draagt bij.
Een gevoel van veiligheid

Wij richten ons op het gevoel van veiligheid van bezoekers door de interesse en de kennis van de vrijwilligers en de coördinator. Dat maakt dat de bezoekers op hun gemak zijn en ook geeft het de naasten een gevoel van rust om thuis even te kunnen ontspannen.

Ontspannen en opladen kan alleen als er een gevoel van rust en veiligheid is.

Behoud van eigen regie

Het ‘gewone leven’ gaat door bij het Odensehuis, bezoekers maken hun eigen keuzes en hebben inspraak in bijvoorbeeld het activiteiten aanbod.

In een wereld waar er veel uit handen wordt genomen, geeft deze eigen regie de bezoekers een sterk gevoel van vrijheid en gelijkwaardigheid. Het Odensehuis focust zich op de mens en niet op de ziekte.

De wederkerigheid, het gevoel van veiligheid, het behoud van eigen regie en de vrijheid om te komen en gaan zijn in essentie de werkzame factoren die uniek zijn voor het Odensehuis.
Samen zorgen ze voor een grote kwaliteit van leven voor de bezoekers én de vrijwilligers

Organisatie

De dagelijkse leiding van het Odensehuis Groningen valt onder de professionele betaalde coördinator: Marjolein Hoolsema.
Zij werkt samen met vrijwilligers en stagiaires op MBO, HBO en Universitair niveau. Daarnaast wordt ze ondersteund door een vrijwillig bestuur en adviseurs.

Vrijwilligers en stagiaires

De vrijwilligers hebben met elkaar gemeen dat ze veel affiniteit voelen met de mensen met demetie, ze brengen hun specifieke vaardigheden en ervaringen in om samen met de aanwezigen activiteiten uit te voeren.

De stagiaires ontwikkelen nieuwe activiteiten voor de bezoekers en leren deze in praktijk te brengen onder leiding van een ervaren coördinator.

Deskundige ondersteuning op maat

Wanneer de vragen of behoeften van de bezoekers de kennis en ervaring van vrijwilligers te boven gaat zorgen wij voor deskundige ondersteuning op maat.

Vrienden

Het Odensehuis kan niet bestaan zonder draagvlak. De Vrienden zorgen voor dat draagvlak, door onder andere donaties en inzet als vrijwilliger.

Bestuur

Voorzitter: Roelf Schoenmaker
Penningmeester: Jan Schlaman
Secretaris: Ida Voorthuis
Leden: Gaaike Euwema, Gerbrand Izaks, Corien Gooskens, Marjolein Hoolsema.

Adviseurs 

Bert Galjaard, namens de participanten

Bestuursstukken

Mijlpalen

Het Odensehuis Groningen heeft in haar jonge bestaan al een aantal mijlpalen bereikt waar we met elkaar zeer trots op zijn!

Mijlpalen

In beeld

In onderstaande filmpjes krijgt u een indruk van het ontstaan en het belang van het Odensehuis Groningen.

Impressie van het Odensehuis

Korte impressie over het ontstaan van het Odensehuis, hoe we werken en wat we hebben gedaan tijdens de Coronapandemie.

Video boodschappen

Vanwege de opening van het Odensehuis Groningen heeft Andere vertoningen een compilatie van felicitaties en succeswensen vastgelegd.

Winnaar vrijwilligersprijs

Het Odensehuis aan de Molukkenstraat is één van de drie winnaars van de Provinciale Vrijwilligersprijs 2014