Skip to content

Over ons

We zijn een initiatief ‘van burgers voor burgers’ en we bieden een omgeving waar iedereen zijn eigen ervaring inbrengt en kan delen met anderen.

Visie

Leren van elkaar en het verkennen van mogelijkheden met behoud van eigen regie, zijn belangrijke kernwaarden. Wederkerigheid is een belangrijk element van het Odensehuis. De mensen met geheugenverlies of dementie dragen bij aan de zorg voor elkaar, met hulp van de vrijwilligers die zij op hún beurt ook weer steun bieden.
Iedereen is even waardevol, iedereen draagt bij.
Een gevoel van veiligheid

Wij richten ons op het gevoel van veiligheid van bezoekers door de interesse en de kennis van de vrijwilligers en de coördinator. Dat maakt dat de bezoekers op hun gemak zijn en ook geeft het de naasten een gevoel van rust om thuis even te kunnen ontspannen.

Ontspannen en opladen kan alleen als er een gevoel van rust en veiligheid is.

Behoud van eigen regie

Het ‘gewone leven’ gaat door bij het Odensehuis, bezoekers maken hun eigen keuzes en hebben inspraak in bijvoorbeeld het activiteiten aanbod.

In een wereld waar er veel uit handen wordt genomen, geeft deze eigen regie de bezoekers een sterk gevoel van vrijheid en gelijkwaardigheid. Het Odensehuis focust zich op de mens en niet op de ziekte.

De wederkerigheid, het gevoel van veiligheid, het behoud van eigen regie en de vrijheid om te komen en gaan zijn in essentie de werkzame factoren die uniek zijn voor het Odensehuis.
Samen zorgen ze voor een grote kwaliteit van leven voor de bezoekers én de vrijwilligers

Organisatie

De dagelijkse leiding van het Odensehuis Groningen is in handen van een professionele coördinator: Patrick Boon (de enige betaalde kracht van het Odensehuis). Hij werkt samen met vrijwilligers en stagiaires op MBO, HBO en Universitair niveau. Daarnaast wordt hij ondersteund door een bestuur en adviseurs (allen vrijwilligers).

Vrijwilligers en stagiaires

De vrijwilligers hebben met elkaar gemeen dat ze veel affiniteit voelen met de mensen met demetie, ze brengen hun specifieke vaardigheden en ervaringen in om samen met de aanwezigen activiteiten uit te voeren.

De stagiaires ontwikkelen nieuwe activiteiten voor de bezoekers en leren deze in praktijk te brengen onder leiding van een ervaren coördinator.

Deskundige ondersteuning op maat

Wanneer de vragen of behoeften van de bezoekers de kennis en ervaring van vrijwilligers te boven gaat zorgen wij voor deskundige ondersteuning op maat.

Vrienden

Het Odensehuis kan niet bestaan zonder draagvlak. De Vrienden zorgen voor dat draagvlak, door onder andere donaties en inzet als vrijwilliger.

Bestuur

Voorzitter: Roelf Schoenmaker
Penningmeester: Jan Schlaman
Secretaris Ida Voorthuis
Leden: Gaaike Euwema, Gerbrand Izaks,
Corien Gooskens, Patrick Boon.

Adviseurs

Bert Galjaard, namens de participanten

portret-Patrick

Patrick Boon – coordinator

Bestuursstukken

Mijlpalen

Het Odensehuis Groningen heeft in haar tienjarig bestaan een aantal mijlpalen bereikt waar we met elkaar zeer trots op zijn!

Mijlpalen

In beeld

In onderstaande filmpjes krijgt u een indruk van het ontstaan en het belang van het Odensehuis Groningen.

Het Odensehuis danst.

Dans en muziek stimuleert ons brein. Dat hebben we niet zelf bedacht, maar dat komt voort uit onderzoek. Wat we binnen het Odensehuis wel zelf bedenken en oppakken is hoe we deze kennis gebruiken binnen onze activiteiten. Hierbij maken wij graag gebruik van de kennis en het enthousiasme van studenten en stagiaires.
Twee fysiotherapie studenten, Maaike Akkerman (4e jaars) en Keigo Nozaki (2e jaars) zijn in november 2022 gestart met het bedenken en uitvoeren van een dans- en muziek programma. In totaal hebben zij vijf try-outs georganiseerd in het Odensehuis aan de Molukkenstraat.
Onze deelnemers waren vanaf het eerste moment zeer enthousiast. Het waren vijf leuke, sfeervolle en enthousiaste middagen.

Het eerste resultaat kunt u zien in het bijgevoegde filmpje. Het volgende resultaat kunnen wij u later in 2023 melden.
Voor een vervolgprogramma heeft het Odensehuis eind december een subsidie ontvangen van de Hersenstichting.
Ons doel is om dans en muziek een vast programmaonderdeel te laten worden.
Keigo, Maaike en enkele andere studenten die zich ondertussen hebben aangesloten bij dit initiatief, gaan ons daarbij helpen.
Een video over hoe er gedanst wordt in het Odensehuis is hieronder op het Youtube-kanaal te vinden.

Vrijwilligerswerk in het Odensehuis

Oktober 2022. Het Odensehuis bestaat bij de gratie van enthousiaste vrijwilligers. Het team van betrokken vrijwilligers zet zich elke dag in om het Odensehuis een warm welkom voor de bezoekers te laten zijn. De sfeer is ongedwongen en informeel.

10 jarig bestaan Odensehuis Groningen

September 2022. Het 10 jarig jubileumfeest van het Odensehuis Groningen geregistreerd door www.vlaiger.nl (stichting Senioren in Woord en Beeld).

2e Locatie aan de Donderslaan

November 2021 Een reportage over het Odensehuis in de stad Groningen. Zij hebben dit najaar een tweede vestiging in de stad Groningen gekregen en ze hebben voor volgend jaar opnieuw subsidie van de gemeente toegezegd gekregen. Daar zijn ze erg blij mee en het geeft volgens hen ook aan dat de gemeente inziet dat zij belangrijk werk doen.

Impressie van het Odensehuis

September 2020 Korte impressie over het ontstaan van het Odensehuis, hoe we werken en wat we hebben gedaan tijdens de Coronapandemie.

Subsidie voor Odensehuis

December 2015 Het stadsbestuur heeft besloten het Odensehuis in de Molukkenstraat subsidie te geven. Dit inloophuis voor mensen met geheugenproblemen krijgt 45.000 euro in 2016 en 2017. Giften en fondsen hebben destijds dit particuliere initiatief mogelijk gemaakt.

Winnaar vrijwilligersprijs

December 2014 Het Odensehuis aan de Molukkenstraat is één van de drie winnaars van de Provinciale Vrijwilligersprijs 2014

Video boodschappen

Oktober 2013 Vanwege de opening van het Odensehuis Groningen heeft “anderevertoningen.nl” een compilatie van felicitaties en succeswensen vastgelegd.