Skip to content

Over ons

We zijn een initiatief ‘van burgers voor burgers’ en we bieden een omgeving waar iedereen zijn eigen ervaring inbrengt en kan delen met anderen.

Visie

Leren van elkaar en het verkennen van mogelijkheden met behoud van eigen regie, zijn belangrijke kernwaarden. Wederkerigheid is een belangrijk element van het Odensehuis. De mensen met geheugenverlies of dementie dragen bij aan de zorg voor elkaar, met hulp van de vrijwilligers die zij op hún beurt ook weer steun bieden.
Iedereen is even waardevol, iedereen draagt bij.
Subjectieve veiligheid

Wij richten ons op de subjectieve veiligheid, het gevoel van veiligheid door de interesse en de kennis van de vrijwilligers en de coördinator. Dat maakt dat de bezoekers op hun gemak zijn en ook geeft het de naasten een gevoel van rust om thuis even te kunnen ontspannen.

Ontspannen en opladen kan alleen als er een gevoel van rust en veiligheid is.

Behoud van eigen regie

Het ‘gewone leven’ gaat door bij het Odensehuis, bezoekers maken hun eigen keuzes en hebben inspraak in bijvoorbeeld het activiteitenbudget.

In een wereld waar er veel uit handen wordt genomen, geeft deze eigen regie de bezoekers een sterk gevoel van vrijheid en gelijkwaardigheid. Het Odensehuis focust zich op de mens en niet op de ziekte.

De wederkerigheid, de subjectieve veiligheid, het behoud van eigen regie en de financiële vrijheid en de vrijheid om te komen en gaan zijn in essentie de werkzame factoren die uniek zijn voor het Odensehuis.
Samen zorgen ze voor een grote kwaliteit van leven voor de bezoekers én de vrijwilligers

Organisatie

De dagelijkse leiding van het Odensehuis Groningen valt onder de coördinator: Marjolein Hoolsema.
Zij werkt samen met vrijwilligers en stagiaires op MBO, HBO en Universitair niveau. Daarnaast wordt ze ondersteund door een vrijwillig bestuur en adviseurs.
Stagiaires en vrijwilligers

De stagiaires ontwikkelen nieuwe activiteiten voor de bezoekers en leren deze in praktijk te brengen onder leiding van een ervaren coördinator.

De vrijwilligers brengen hun specifieke vaardigheden in om samen met de aanwezigen activiteiten uit te voeren.

Deskundige ondersteuning op maat

Wanneer de vragen of behoeften van de bezoekers de kennis en ervaring van vrijwilligers te boven gaat zorgen wij voor deskundige ondersteuning op maat.

Vrienden

Ook kan het Odensehuis Groningen rekenen op haar Vrienden om fondsen te werven.

Bestuur 

Waarnemend voorzitter: Wina Johannes
Penningmeester: Jan Schlaman
Secretaris: Ida Voorthuis
Leden: Rineke Klijnsma, Karin Volten,  Els van der Veen, Gaaike Euwema.

Adviseurs 

Roelf Schoenmaker
Bert Galjaard
Henk Yspeert

Mijlpalen

Het Odensehuis Groningen heeft in haar jonge bestaan al een aantal mijlpalen bereikt waar we met elkaar zeer trots op zijn!

Mijlpalen