Skip to content

Over ons

We zijn een initiatief ‘van burgers voor burgers’ en we bieden een omgeving waar iedereen zijn eigen ervaring inbrengt en kan delen met anderen.

Visie

Leren van elkaar en het verkennen van mogelijkheden met behoud van eigen regie, zijn belangrijke kernwaarden. Wederkerigheid is een belangrijk element van het Odensehuis. De mensen met geheugenverlies of dementie dragen bij aan de zorg voor elkaar, met hulp van de vrijwilligers die zij op hún beurt ook weer steun bieden.
Iedereen is even waardevol, iedereen draagt bij.
Een gevoel van veiligheid

Wij richten ons op het gevoel van veiligheid van bezoekers door de interesse en de kennis van de vrijwilligers en de coördinator. Dat maakt dat de bezoekers op hun gemak zijn en ook geeft het de naasten een gevoel van rust om thuis even te kunnen ontspannen.

Ontspannen en opladen kan alleen als er een gevoel van rust en veiligheid is.

Behoud van eigen regie

Het ‘gewone leven’ gaat door bij het Odensehuis, bezoekers maken hun eigen keuzes en hebben inspraak in bijvoorbeeld het activiteiten aanbod.

In een wereld waar er veel uit handen wordt genomen, geeft deze eigen regie de bezoekers een sterk gevoel van vrijheid en gelijkwaardigheid. Het Odensehuis focust zich op de mens en niet op de ziekte.

De wederkerigheid, het gevoel van veiligheid, het behoud van eigen regie en de vrijheid om te komen en gaan zijn in essentie de werkzame factoren die uniek zijn voor het Odensehuis.
Samen zorgen ze voor een grote kwaliteit van leven voor de bezoekers én de vrijwilligers

Organisatie

De dagelijkse leiding van het Odensehuis Groningen is in handen van een professionele coördinator: Patrick Boon (de enige betaalde kracht van het Odensehuis). Hij werkt samen met vrijwilligers en stagiaires op MBO, HBO en Universitair niveau. Daarnaast wordt hij ondersteund door een bestuur en adviseurs (allen vrijwilligers).

Vrijwilligers en stagiaires

De vrijwilligers hebben met elkaar gemeen dat ze veel affiniteit voelen met de mensen met demetie, ze brengen hun specifieke vaardigheden en ervaringen in om samen met de aanwezigen activiteiten uit te voeren.

De stagiaires ontwikkelen nieuwe activiteiten voor de bezoekers en leren deze in praktijk te brengen onder leiding van een ervaren coördinator.

Deskundige ondersteuning op maat

Wanneer de vragen of behoeften van de bezoekers de kennis en ervaring van vrijwilligers te boven gaat zorgen wij voor deskundige ondersteuning op maat.

Vrienden

Het Odensehuis kan niet bestaan zonder draagvlak. De Vrienden zorgen voor dat draagvlak, door onder andere donaties en inzet als vrijwilliger.

Bestuur

Voorzitter: Roelf Schoenmaker
Penningmeester: Jacob Bosgra
Secretaris: Ida Voorthuis
Leden: Gerbrand Izaks, Corien Gooskens, Patrick Boon.

Adviseurs

Bert Galjaard, namens de participanten

portret-Patrick

Patrick Boon – coordinator

Bestuursstukken

Mijlpalen

Het Odensehuis Groningen heeft in haar bestaan een aantal mijlpalen bereikt waar we met elkaar zeer trots op zijn!

Rapporten

In beeld

In onderstaande filmpjes krijgt u een indruk van het Odensehuis Groningen.

In deze video vertellen mensen vanuit verschillende invalshoeken wat voor hen het Odensehuis zo bijzonder en speciaal maakt.

De titel van de video is: 
Wat maakt het Odensehuis voor jou speciaal, fijn, belangrijk.
(en dit thema dekt precies de inhoud van het filmpje)

Het Odensehuis danst

Hoor je ons

Dans en muziek stimuleert ons brein. Dat hebben we niet zelf bedacht, maar dat komt voort uit onderzoek. Wat we binnen het Odensehuis wel zelf bedenken en oppakken is hoe we deze kennis gebruiken binnen onze activiteiten. Hierbij maken wij graag gebruik van de kennis en het enthousiasme van studenten en stagiaires.

‘Hoor je ons?’ van de Stichting Mimic is een persoonsgericht muziekproject voor ouderen. Stichting Mimic is een innovatief project dat een brug slaat tussen zorg en muziek.

In de 8 weken dat wij samen bij elkaar komen, kan iedereen zijn eigen ideeën inbrengen. Doel is het met alle aanwezigen een mooi muzikaal landschap te creëren. Iedereen wie meedoet mag meespelen, meedenken of gewoon luisteren.

Vrijwilligerswerk in het Odensehuis

Oktober 2022. Het Odensehuis bestaat bij de gratie van enthousiaste vrijwilligers. Het team van betrokken vrijwilligers zet zich elke dag in om het Odensehuis een warm welkom voor de bezoekers te laten zijn. De sfeer is ongedwongen en informeel.

10 jarig bestaan Odensehuis Groningen

September 2022. Het 10 jarig jubileumfeest van het Odensehuis Groningen geregistreerd door www.vlaiger.nl (stichting Senioren in Woord en Beeld).

Impressie van het Odensehuis

September 2020: een korte impressie over het ontstaan van het Odensehuis, hoe we werken en wat we hebben gedaan tijdens de Coronapandemie.

Winnaar vrijwilligersprijs

December 2014 Het Odensehuis aan de Molukkenstraat is de winnaar van de Provinciale Vrijwilligersprijs 2014